Stichting Metropool Regio Zwolle

Stichting Metropool Regio Zwolle heeft twee heldere doelstellingen. Allereerst geven we inzicht in de economische situatie van onze regio. Onze tweede doelstelling is het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Dat laatste is ook de basis voor de Stichting die ieder jaar de Regio Zwolle Monitor uitgeeft met de actuele stand van de economie. Het is onze taak om de regio alert te maken en te houden. Want de maatschappij verandert in rap tempo. Wij laten dit zien, zodat we in de regio klaar zijn voor toekomstige veranderingen. Het Regio Zwolle Congres is hierbij een belangrijk middel, aangezien spraakmakende personen hun verhaal vertellen. Kijk hier voor foto’s en video’s van voorgaande edities >

2Solar software en Eurom Starter en Ondernemer van het Jaar Regio Zwolle 2019

Lees verder >

Highlights monitor 2019

Bruto regionaal product van 28,2 mld. Aandeel Regio Zwolle in nationale economie toegenomen.  Bruto regionaal product over 2012 -2018 gestegen met 23%. Regio Zwolle bij de best presterende regio’s van Nederland.

Lees verder >